Välkommen till SVK/Västerbotten!

Här hittar du information om prov, träning och mycket annat som händer i vår lokalavdelning. Har du något du vill ska synas på vår gemensamma hemsida, bilder, tips på artiklar, information om träninggrupper eller något annat kontakta då webmaster

Så här blir du medlem! 

Eftersöksprov i Gummark 20160709, foto: Jaana Tengman
Eftersöksprov i Gummark, foto: Jaana Tengman

 

Sista anmälningsdag 28 oktober!

Länk till Utställning 

Motioner till Fullmäktige 2017

2017 är det dags för fullmäktige igen. Angående motioner till SVK:s fullmäktige gäller följande enligt stadgarna:

"Motion som lokalavdelning eller medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast den 31 december året före det år då ordinarie fullmäktige hålls."

Vill du skicka in en motion så ska den senast 2016-12-31 vara SVK:s sekreterare tillhanda:

Svenska Vorstehklubben
c/o Svante Morén
Bergviken 8
937 92 Burträsk

Information om BPH

Här hittar du en liten informationsbroschyr om BPH.

Medlemmar

Antal medlemmar per 2016-06: 233

Sponsorer/samarbetspartners


Ange att du tillhör SVK/Västerbotten när du betalar
                        Vårdar det vilda
 

Jag rekommenderar Din Studio