Välkommen till SVK/Västerbotten!

Här hittar du information om prov, träning och mycket annat som händer i vår lokalavdelning. Har du något du vill ska synas på vår gemensamma hemsida, bilder, tips på artiklar, information om träninggrupper eller något annat kontakta då webmaster! Avgiften för ordinarie medlem i Svenska Vorstehklubben är 450 kronor/år.

Så här blir du medlem!

 

ÖPPEN TRÄNINGSGRUPP UMEÅ
(Stall Peka, Fällforsån 104)

Med start söndag 9 december 2018 kl 19-20 drar vi igång. Kolla här!

Välkomna hälsar Karolina (070-282 30 74) Linda och Kristina

  

Motion till Kennelfullmäktige eller SVK Fullmäktige?

2019 genomförs både SKK Kennelfullmäktige och SVK Fullmäktige.

Om ni önskar motionera till någondera så måste motionen gå via lokalavdelningen. Skicka in era motioner till avdelningens sekreterare senast 15/12.

Behandling av personuppgifter

I SVK/Västerbotten behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - EU 2016/679 (GDPR). För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till www.vorsteh.se.

På datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att användas för verksamheten in om SVK/Västerbotten och utskick av information från SVK/Västerbotten. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SVK/Västerbotten.

 Påminner om att de som har fordringar på SVK Västerbotten för exempelvis resor, apportvilt, lokaler, etc eller för utlägg avseende fakturor från externa leverantörer uppmanas att skicka in fakturor eller räkningar i god tid före årsskiftet.
Se även till att eventuella fakturor för varor och tjänster, som SVK Västerbotten skall betala direkt till leverantörerna, är kassören tillhanda i god tid före årsskiftet!
De som lämnar in sina krav för sent, d v s efter årsskiftet, löper risken att inte få betalt!

Information om BPH

Här hittar du en liten informationsbroschyr om BPH.

Medlemmar

Antal medlemmar per 2018-01: 198

Sponsorer/samarbetspartners

Ange att du tillhör SVK/Västerbotten när du betalar

 

Agria är SVK:s huvudsponsor för djurförsäkringar. SVK:s medlemmar erhåller 10% rabatt på djurförsäkringar.

Jag rekommenderar Din Studio