Nyhet

2016-11-19

Välkommen till SVK/Västerbotten!

Här hittar du information om prov, träning och mycket annat som händer i vår lokalavdelning. Har du något du vill ska synas på vår gemensamma hemsida, bilder, tips på artiklar, information om träninggrupper eller något annat kontakta då webmaster

Så här blir du medlem! 

 

Eftersöksprov i Gummark 20160709, foto: Jaana Tengman
Eftersöksprov i Gummark, foto: Jaana Tengman

 Årsavslut 2016

De som har fordringar på SVK Västerbotten för exempelvis resor, apportvilt, lokaler, etc eller för utlägg avseende fakturor från externa leverantörer uppmanas att skicka in fakturor eller räkningar i god tid före årsskiftet.
Se även till att eventuella fakturor för varor och tjänster, som SVK Västerbotten skall betala direkt till leverantörerna, är kassören tillhanda i god tid före årsskiftet!
De som lämnar in sina krav för sent, d v s efter årsskiftet, löper risken att inte få betalt!

Anders Nordwall       

Telefon: 090-19 48 30, 070-559 48 30
E-mail: nordwall.anders@gmail.com

Viltspårmästare 2017

SVK/Västerbotten kommer att arrangera en uttagning i viltspår under maj 2017 i Skellefteå.

Det vinnande ekipaget kommer att representera SVK/Västerbotten i Viltspårsmästerskapet i Härnösand den 16-17 juni 2017. Läs mer på SVK:s hemsida.

Mer information om uttagningen i Skellefteå kommer i början av 2017!

Det finns många duktiga viltspårekipage i SVK/Västerbotten som mycket väl platsar i mästerskapet. Träna på och anmäl dig till uttagningen. Krav för att få delta i uttagningen är 1:a pris i ÖKL viltspår.

Vid frågor kontakta Lilian Westerlund.

Den nya fjälljakten

Länk till Jägareförbundets hemsida

Motioner till Fullmäktige 2017

2017 är det dags för fullmäktige igen. Angående motioner till SVK:s fullmäktige gäller följande enligt stadgarna:

"Motion som lokalavdelning eller medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast den 31 december året före det år då ordinarie fullmäktige hålls."

Vill du skicka in en motion så ska den senast 2016-12-31 vara SVK:s sekreterare tillhanda:

Svenska Vorstehklubben
c/o Svante Morén
Bergviken 8
937 92 Burträsk

Information om BPH

Här hittar du en liten informationsbroschyr om BPH.

Medlemmar

Antal medlemmar per 2016-06: 233

Sponsorer/samarbetspartners


Ange att du tillhör SVK/Västerbotten när du betalar
                        Vårdar det vilda
 

Jag rekommenderar Din Studio