Välkommen till SVK/Västerbotten!

Här hittar du information om prov, träning och mycket annat som händer i vår lokalavdelning. Har du något du vill ska synas på vår gemensamma hemsida, bilder, tips på artiklar, information om träninggrupper eller något annat kontakta då webmaster! Avgiften för ordinarie medlem i Svenska Vorstehklubben är 450 kronor/år.

Så här blir du medlem!

Inventarieförteckningen

är uppdaterad. Behöver du något? Kolla HÄR!

Regelremiss

SVK/Regelgrupp har tagit fram ett förslag som gått på remiss till komittérrna och lokalavdelningarna. Förslaget i sin helhet hittar du här.

I samband med SVK/Västerbottens årsmöte, söndag 2019-02-17 i Sikeå, togs regelremissen upp för diskussion.

Behandling av personuppgifter

I SVK/Västerbotten behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - EU 2016/679 (GDPR). För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till www.vorsteh.se.

På datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att användas för verksamheten inom SVK/Västerbotten och utskick av information från SVK/Västerbotten. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SVK/Västerbotten.

Information om BPH

Här hittar du en liten informationsbroschyr om BPH.

Medlemmar

Antal medlemmar per 2019-01: 186

Sponsorer/samarbetspartners

Ange att du tillhör SVK/Västerbotten när du betalar

 

Agria är SVK:s huvudsponsor för djurförsäkringar. SVK:s medlemmar erhåller 10% rabatt på djurförsäkringar.

Jag rekommenderar Din Studio