Träningsgruppen i Skellefteå

Öppen träningsgrupp, alla SVK:s medlemmar välkomna, ingen anmälan. Vi träffas och tränar tillsammans. Fokus kommer att vara eftersöksmomenten, dvs spår och vatten.

Ring om du har funderingar.

Välkomna!

/Lilian Westerlund, 070-591 90 47
/Svante Morén, 070-699 41 52

Söndag 7/6 - första träffen för 2015

Söndag 7/6 var första träffen för Skellefteågruppen 2015. Ett glatt gäng samlades och tränade släpspår.