Särskilt eftersök i Gummark

2012-07-24

Denna gång visade Gummarkstrakten sig från sin allra bästa sida. En strålande sol och lätt vind mötte de förväntansfulla deltagarna.

Provet inleddes på spårmarkerna, som för dagen var tämligen torra. Efter väl förrättat värv där allt vilt framgångrikt bringats ur skogen skedde en förflyttning inför vattenmomentet.

Även i vattnet fortsatte framgångarna, trots ihärdiga attacker från ortens insekter.

När domaren summerade kvällens prestationer visade sig samtliga hundar ha blivit godkända. Ett stort grattis till:

 

 

Spår

Vatten

Ann Lundgren & Ester

UKL

10

8

Lilian Westerlund & Kyra

ÖKL

10

10

Fredrik Stenlund & Exa
Ägare: Robert Hägglund

ÖKL

10

10

Svante Morén & Milito

EKL

10

10

Pär Wikberg & Krut

EKL

10

10

Martin Jönsson & Compis

EKL

10

10

 

Ett extra stort grattis skickar vi till Martin och Compis som i och med detta nu bara är ett viltspårsprov ifrån jaktchampionatet!

Ett stort tack och bock sändes till kvällens domare, Erik Gustafsson, och alla som ställde upp som funktionärer; Jaana Tengman, Sören Johansson och Maria Eriksson. Provledare var Lilian Westerlund (EKL) och undertecknad (UKL/ÖKL).

Svante Morén