Examen för nyutbildade instruktörer

2015-02-22

Den 22 februari 2015 var en stor dag för SVK Västerbotten. Då avslutades den utbildning av nya instruktörer som inleddes i oktober förra året.

Till avslutningens träningsdag på NB-gymnasiet Forslunda i Umeå samlades totalt cirka 20 personer inklusive de instruktörer som skulle examineras. För upplägget svarade Mattias Westerlund från Hundskolan Vision som haft uppdraget att genomföra utbildningen. Som övningsobjekt fanns 12 ekipage i varierande åldrar.

Dagen inleddes med att Ulf Granberg hälsade alla välkomna och presenterade dagens instruktörer vilka förutom han själv var Kristina Sandin, Linda Lund, Karolina Fransson, Johannes Näslund, Lilian Westerlund samt AnnaCarin Wikman. Därefter gick Mattias Westerlund igenom huvudpunkterna i dressyren av stående fågelhundar och visade med filmsnuttar olika övningar hur man kan nå fram till de mål man satt upp.

Efter lunchen tränades lydnad, stadga och apportering i tre olika grupper med hänsyn taget till hundarnas ålder och erfarenhet.

Själv deltog jag med Rekyl, 14 månader, i unghundsgruppen under ledning av Kristina, Linda och Karolina. Återigen kunde jag konstatera hur värdefullt det är att träna med störningar utöver det vardagliga i form av ledare och andra ekipage samt i en lagom stor inomhuslokal. Vi avslutade med att alla hundar fick pröva på en ”visionsripa” uppkastad med en sprättbur. Dagens träning visade sig ha gett resultat, eftersom alla hundar respekterade ”uppfloget” och kunde sätta sig och vänta på nästa kommando.

Dagen avslutades vid 16-tiden med att förarna/ägarna till de olika ekipagen fick svara på Mattias Westerlunds fråga om hur man har tänkt fortsätta träningen. För min egen del ska jag befästa övningarna som Rekyl klarar av på hemmaplan så att han gör det han ska, även när han är utsatt för störningar av olika slag.

Del 1 av instruktörsutbildningen genomfördes hos Hundskolan Vision i Muossejetjolme den 24 – 26 oktober 2014. Den 11 januari 2015 samlades instruktörerna för att utforma programmet för andra delen den 20- 22 februari (fredag teori inomhus 16-20, lördag 8 -18 teori och praktik utomhus och på söndagen den tränings- och examinationsdag som beskrivits ovan).

Cirka 48 000 kronor kommer utbildningen av 6 instruktörer att kosta för klubben. Max Olofsson deltog i första delen, men kunde inte fortsätta del 2 på grund av familjeskäl. Han ersattes av Karolina Fransson som hoppade in under andra och avslutande delen.

Ulf Granberg, klubbens flitige och engagerade jaktprovsdomare, har genomfört instruktörs-utbildningen av eget intresse och på egen bekostnad.

Med så många välutbildade, duktiga och engagerade instruktörer ges nu medlemmarna i SVK Västerbotten möjligheter att lägga en god grund för framgångar såväl i skog som på fjäll och prov.

Anders Nordwall