Årsmöte 2015

2015-02-15

Årsmötet hölls i Skellefteå och många medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet började med att distriktsveterinär Helena Törnelius höll föredrag om hundens hälsa; klor, tänder, ombett, magomvridning, tassar, magproblem, förberedelser inför jakt  mm. Och många relevanta frågor framfördes från medlemmarna. Mycket uppskattat!


Distriktsveterinär Helena Törnelius höll ett uppskattat föredrag om hundens hälsa.

Sedan följde de sedvanliga punkterna för årsmötet. Några större diskussioner förekom inte och styrelsen fick nytt förtroende ytterligare ett år. Lennart Andersson kvarstår som ordförande. Två styrelseledarmöten avgick och ersattes av två nya. Även förändringar i valberedningen skedde. Se SVK/Västerbottens hemsida.


Parhästarna Lennart Andersson och Svante Morén höll i årsmötet.

Ett stort antal championhundar har kommit till 2014 inom SVK/Västerbottenoch dessa uppmärksammades. Diplom utdelades till de hundar som gått till pris på de prov SVK/VÄsterbotten arrangerat under 2014.

3 domare inom avdelningen har avsagt sig sina uppdrag inom SVK och dessa uppmärksammades med hederstecken och blommor. Vi tackade PO Stenmark, Walter Lundmark och Owe Fredriksson för deras förtjänstfulla arbete under många, många år!


P-O Stenmark, Walter Lundmark och Owe Fredriksson avtackades för förtjänstfulla år som domare.


AnnChatrine Lindmark avtackades för sin insats i styrelsen.

/Lilian Westerlund