Årsmöte 2016

2016-02-21

54 personer hade anmält sig i förväg för att lyssna på Anders Landins inspirerande föreläsning om hur han jobbar från valp till färdig fågelhund på Sikeå bygdegård den 21 februari.

Det kom fler än dem som anmält sig i förväg och glädjande nog var det 13 icke-medlemmar som passade på tillfället att lyssna på denne legendar inom vorstehvärlden.
I nästan två timmar, med avbrott för en kaffepaus, berättade Anders med ord och bild hur han grundlägger lydnaden, dresserar hunden för jakt, hur man kan förbereda sig inför provsituationen samt gav förslag på hur man kan lösa problem som uppstår.

Klubben tackade för Anders framförande med en varm applåd och orden:

Gainomax bars medförs så humöret och skyttet är på topp hela dagen, väl tillbaka i stugan dricker du en Gainomax recovery direkt. Gör en smaskig maträtt från dagens bravader (svamp eller fågel) och med Västerbottensost kan du ej misslyckas. Ett bra vin passar nog in och för att vara säker på att vara 100% dagen efter så dricker du en Gainomax recovery innan sängdags så känns inga efterverkningar av vinet eller den fina konjaken.

Det gladde styrelsen att så många stannade kvar när det stadgeenliga årsmötet avhölls. 

Från verksamhetsberättelsen kan nämnas att Veras och Göstas vandringspris till bästa unghund tilldelades Altersundets Pelé , ägare Johan Forsner.

Nya Champion under året:

  • SEUCH SEJCH Stebas Phoebe SE42896j2011, ägare Barbro och Stefan Åkesson, Stensele.
  • SEVCH Råvatj Nanosch SE22395/2010, ägare Maria Forslund, Holmsund.
  • SE DragCH SEVCH Vessinglias B Lynx, SE62966/2010, ägare Jaana Tengman, Kåge.
  • SE DragCH SEJCH FINJCH Jaktfröydens Jagr, S59925/2009, ägare Peter Nilsson, Kåge.
  • SEUCH Tavelsjöbergets Chilli, SE46920/2012, ägare Jack Lindh, Tavelsjö.
  • SEVCH Vildfjädems Xj lncredible Indra, SE15988/2014, ägare Emelie Holma,Holmsund.
  • SEUCH Orla Il V. Liether Moor, SE42206/2014, ägare Lennart & Sofia Sjödin, Fredrika.
  • SEUCH E'sunds Lizzie, SE15162/2012, ägare Malin Johansson Hilonen, Åsele.

I övrigt kan nämnas att samtliga ledamöter och funktionärer, inklusive valberedningen omvaldes.

Svante Morén redogjorde för huvudstyrelsens aktiviteter och allt som ska ske 2017, då Vorstehklubben firar hundraårsjubileum.

Avslutningsvis uttryckte många sin oro över vad domen i målet mellan Girjas sameby och staten beträffande fjälljakten kan få för följder i övriga delar av fjällvärlden. Flera talare önskade att SVK skulle försöka påverka beslutsfattare på olika sätt så att följdverkningarna av domslutet blir minimala.

Anders Nordwall