Utställningar

Anmälan till utställning sker via www.vorsteh.se/utstallning.html

Frågor kring anmälningar till utställningarna besvaras av Linda Lund, 070-619 62 03

Anmälan ska ske senast tre veckor före om inte annat utannonserats.

I gällande Utställnings- och Championatregler hittar du alla regler vad gäller utställning, vaccinationer, klassindelningar, championatsgrundande priser på utställning och prov.

Märk betalningen med: Uts, Ume/Lse, hundens regnummer, hundens namn (från stamtavlan). Mer information kring anmälningar och betalningen hittar du under aktiviteter/anmälan.

Lycksele 2018-05-26

Domare: Britt-Marie Dornell

I samband med Utemässan i Lappland arrangerar SVK Västerbotten i samarbete med Västerbottens Fågelhundsklubb officiell utställning. 

LÖR, DEN 26 MAJ KL. 10:00

 

AVGIFT;
Valpar och veteraner: 250kr
Övriga klasser: 350kr

Plusgiro: 675 22-3
Swish: 1230055418

Maria Gustafsson, 070-3389495

 

Umeå 2018-11-18

Domare:

PM:

Anmälan

Anmälan till utställning sker via www.vorsteh.se/utstallning.html

Frågor kring anmälningar till utställningarna besvaras av Linda Lund, 070-619 62 03.

Avgift

Valp (4-9 månader) och veteran: 250 kronor

Övriga klasser: 350 kronor

Postgiro: 675 22-3

Swish: 1230055418

 

 

Övriga frågor

Maria Gustafsson, utställningsansvarig

070-338 94 95

svkvasterbotten@gmail.com