Styrelse och funktionärer efter årsmötet 2019

Styrelsen

Uppdrag Namn Adress/telefon
Ordförande/AU
Ordinarie
Lennart Andersson Tobacka 39
911 93 Vännäs
0935-124 88
070-674 21 84
Sekreterare/AU
Ordinarie
Svante Morén Bergviken 8
937 92 Burträsk
070-699 41 52
Kassör/AU
Ordinarie
Anders Nordwall Marmorvägen 34
907 42 Umeå
090-19 48 30
070-559 48 30
Vice ordförande
Ordinarie
Erik Lund Kopparvägen 5 H
907 50 Umeå
073-180 17 45
Ordinarie Ulla-Rut Persson Furuvägen 8 
923 32 Storuman
070-278 31 74
Ordinarie Lilian Westerlund Boviksbadet 342
931 99 Skellefteå
070-591 90 47
Ordinarie Claes-Göran Nordlund
Poetvägen 17 
931 46 Skellefteå
0910-77 79 32
070-623 98 20
Suppleant Karolina Fransson  
Suppleant Anders Kandelin

Propellervägen 2 
907 88 Täfteå 
070-545 58 44
070-713 08 48

Suppleant Ulf Granberg Hantverkargaran 7
913 35 Holmsund
070-307 55 76
Suppleant Sofia Sjödin Norrfors 25
919 93 Fredrika
073-057 62 05

Revisorer

Gunhild Björne, 073-803 89 30 Jonas Sandström, 070-623 33 37
Revisorsuppleant
Maria Ericsson, 070-345 51 97
Revisorsuppleant
Sören Långström, 0910-72 70 54

Valberedning

Anna Björk, sammankallande, 070-333 06 64
Kristina Sandin
Eva Siewertz

Funktionsuppdrag/kommittéansvariga

Uppdrag Namn Adress
Anmälningar Linda Lund Kopparvägen 5 H
907 50 Umeå
070-619 62 03
Klimpfjäll: fjällprov Lennart Andersson
Ulla-Rut Persson
Se ovan
Skellefteå: apportvilt, webbmaster Svante Morén Se ovan
Lycksele: skogsprov Sofia Sjödin Se ovan
Umeå: träning, utbildning, viltspår Magnus Eriksson Se ovan
Utställning Magnus Eriksson Se ovan
Skellefteå: eftersök, skogsprov, viltspår Claes-Göran Nordlund
Svante Morén
Se ovan
Skellefteå: utbildning, träning Lilian Westerlund
Svante Morén
Se ovan
Domarrekrytering till prov Claes-Göran Nordlund Se ovan
Umeå: apportvilt, eftersök Erik Lund Se ovan
Ripinventering Anders Kandelin Se ovan