Verksamheter

SVK/Västerbotten, som bildades 1970 och då med namnet Västerbottens Vorstehklubb, anordnar:

  • utställningar, jakt- och viltspårprov enligt Svenska Vorstehklubbens regelverk
  • kurser och träffar för utbildning och dressyr. 

Dessutom sysslar SVK/Västerbotten med att:

  • sprida kännedom om vorstehraserna och deras användning
  • väcka intresse för och främja ändamålsenlig och sund avel
  • hålla årsmöte under februari eller mars månad.

Alla aktiviteter som SVK/Västerbotten anordnar finansieras av aktiviteterna själva.

Förutom bidragen till långväga domare och till lokalavdelningens deltagande i fullmäktigemöten, lämnar moderklubben inga bidrag till SVK/Västerbottens verksamhet.

Läs mer under ”Aktiviteter”!

Stadgar för SVK finns här: http://www.vorsteh.se/umnuklubbstadgar2014.html.

Stadgar för SVK/Västerbotten finns här.

SVK/Västerbotten har organisationsnummer 802444-8295.

Klubben har litet grejor, av vilka en del kan lånas ut; Inventarieförteckning.