Hur blir man medlem i SVK?

När Du vill bli medlem, kontakta SVK:s Medlemsregistrator, gärna per e-mail.

Medlemsregistrator:
Lena Karén
Brovägen 3
376 37 Svängsta
telefon 070-932 42 77

Ange Ditt namn, Din adress och telefonnummer samt namn på övriga i familjen som vill bli medlemmar. Vi vill gärna att Du även anger vilken/vilka raser Du äger så vårt medlemsregister blir komplett.

Därefter erhåller Du ett inbetalningsavi och medlemsnummer. Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår för fullbetalande medlem och 100 kronor för familjemedlem.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 856-4056, Svenska Vorstehklubben, glöm inte ange OCR-koden när du betalar.

För betalningar från utlandet:

Swift: SWEDSESS
Iban: SE84 8000 0816 6107 4052 8575

Som medlem:

  • får Du rätt att delta i jaktprov, mentalbeskrivning, utställningar och fullbruksprov med hund av Svenska Vorstehklubbens raser, anordnade av SVK och/eller dess lokalavdelningar
  • får Du tidningen Svensk Vorsteh, som utkommer med fyra nummer per år
  • bidrar Du till kostnaderna för gemensamma, riksomfattande funktioner som t.ex. avelsrådsverksamheten, opinionsbildning i hund- och jaktfrågor, tidningen mm.