Särskilda prov 2018

Instruktioner angående anmälan och betalning finns på vår informationssida om anmälan.

Datum Provtyp Ort Domare Provledare Kontaktperson Antal deltagare 
5/7 Eftersök Holmsund Dag Teien Kenneth Granberg Ulf Granberg  
13/7 Eftersök Bjurholm Ulf Granberg ÖKL/UKL: Anna Nylander
EKL: Josef Alenius
Anna Nylander
072-391 04 79
 
21/7 Eftersök Skellefteå Paul Hall Lilian Westerlund Christer Åhlund
070-543 37 22
 
31/7 Eftersök Umeå Mikael Sjöqvist Mona Svensson Dag Teien Provet fn fullt
6/8 Eftersök Holmsund Paul Hall AnnChatrine Lindmark Linda Lund  
9/8 Eftersök Skellefteå Erik Gustafsson Jaana Tengman Christer Åhlund
070-543 37 22
 
9/8 Eftersök Umeå Mikael Sjöqvist Mona Svensson Dag Teien  
12/8 Eftersök Bjurholm Ingemar Sjöström Anna Nylander Anna Nylander Provet fn fullt
19/9 Jakt Jörn Erik Gustafsson Sören Johansson (ÖKL)
Helen Långström (UKL)
Christer Åhlund
070-543 37 22
 
13/10 eller
14/10
Jakt

Örträsk eller
Svannäs

Ingemar Sjöström Josef Alenius (EKL/UKL)
Anna Björk (ÖKL)