Vi lever upp till våra stadgar genom att anordna

  •          Jaktprov i skogen
  •          Jaktprov på fjället
  •          Eftersöksprov
  •          Viltspårprov
  •          Träningsgrupper
  •          Dressyrcirklar
  •          och utföra ripinventering

Klicka på länkarna till vänster för att få info kring respektive del