SVK/Västerbottens Apportmästare

 

Statuter

Beskrivning Pokal
Donator SVK/Västerbotten
Tilldelas Priset utdelas årligen vid SVK/Västerbottens trivseldag, eller liknande sammankomst. Vid trivseldagen/sammankomsten ska en apporttävling genomföras. Utformningen av tävlingen bestäms av de funktionärer som arrangerar trivseldagen/sammankomsten.
Erövras Priset erövras av den hundägare som erhåller 3 inteckningar. Inteckningarna behöver inte erövras med samma hund.
Gravyr etc Årtalet, hundens och förarens namn skall ingraveras på priset, eller skrivas in i medföljande bok. Namn på vinnaren och dennes hund skall årligen införas i ett styrelseprotokoll.

 

Utdelat

År Hund Ägare
2016 Ingen utdelning  
2015 Vessinglias B Lynx Jaana Tengman