Träningsgrupper 

Sedan något år tillbaka har SVK/Västerbotten arrangerat träningsgrupper i komplement till våra kurser. Träningsgrupperna träffas regelbundet, allt enligt deltagarnas önskemål, och erbjuder helt enkelt möjlighet till gemensam träning. Träffarna är kostnadsfria, men vi delar givetvis på kostnader för eventuellt apportvilt och skott.

Uppläggen i de olika träningsgrupperna styrs av deltagarnas önskemål, och vi hjälps åt att hitta på och utföra övningar.

Beroende på möjlighet så träffas vissa grupper på olika platser medan andra grupper tränar regelbundet på samma plats.

Man behöver inte heller anmäla sig till träningsgrupperna, det är bara att dyka upp de gånger det passar.

Mer information om de olika träningsgrupperna hittar du på de underliggande sidorna för de olika platserna, samt på vår Facebook-sida, "SVK Västerbotten". På Facebook brukar också deltagarna i grupperna lägga in frågor och funderingar kring tider/platser med mera.